Chránená dielňa - čo to je?

Na Slovensku je niekoľko tisíc chránených dielní, v ktorých pracujú zdravotne postihnutí.

Chránené dielne, ktoré dávajú príležitosť pracovať zdravotne handicapovaným občanom

  • vyrábajú rôzne výrobky (napr. pohľadnice, obrazy, atď.) alebo
  • poskytujú rôzne služby (salón krásy, telemarketingové prieskumy, obsluha v reštauráciách a. p. ). 

Štátne príspevky na podporu chránených dielní pokrývajú maximálne 50 % ich nákladov. Zvyšok si chránené dielne vykrývajú sami, buď z ich ďalšej sociálnej činnosti (sociálne rehabilitácie, poskytovanie sociálnych služieb, 2% z dane, charitatívne príspevky a pod.) , alebo predajom vlastných výrobkov a služieb. Tieto realizujú nielen pre verejnosť ale aj firmy.

Každá organizácia na Slovensku, ktorá má viac ako 20 zamestnancov, je povinná zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých ľudí. Zamestnávateľ má 3 možnosti jednou z nich je aj možnosť podporiť našu chránenú dielňu

  • Zamestnať povinný podiel zdravotne postihnutých počas celého roka, napr. pri 20tich zamestnancoch, je to jeden zdravotne postihnutý a pri minimálnej mzde vyjde zamestnávateľa približne 12×400 € = 4800 €.
  • Nezamestnať zdravotne postihnutých ľudí, ale zaplatiť za jedného zdravotne postihnutého odvod štátu 905 € 
  • Zadať zákazku chránenej dielni - tento rok vo výške iba 805 € (na jedného zdravotne postihnutého zamestnanca). Je to najefektívnejšia forma - firma nie len ušetrí ďalších 100 € ! Najväčším darom bude, že nám pomôže udržať pracovné miesto pre handicapovaného občana.

Radosť byť niekomu užitočný, prinášať ostatným osoh a nájsť si svoje miesto pod slnkom je pre ľudí so zdravotným postihnutím oveľa dôležitejšie ako pre zdravých. Naša chránená dielňa im túto možnosť dáva .Preto budeme radi, ak nás oslovíte v našej snahe ako iní zamestnávatelia a podporíte.

Podporte našu aktivitu výberom nami ponúkaných služieb. Budete užitoční a prispejete k duševnej pohode svojich i našich zamestnancov, za čo Vám ďakujeme.

Ak niečo veľmi chceš a robíš preto všetko, celý vesmír sa spojí, aby si to dosiahol

Tešíme sa na stretnutie. Well Emma tím

Súbory na stiahnutie